Shopping Cart

No products in the cart.

1. Dasar Penghantaran

i. Tempoh Penghantaran

Penghantaran produk akan dibuat dalam tempoh 3 hingga 7 hari bekerja selepas pembayaran berjaya diterima. Tempoh ini tertakluk kepada faktor lokasi penghantaran, stok produk yang ada, dan keadaan semasa dasar penghantaran.

ii. Kos Penghantaran

Kos penghantaran akan dijelaskan semasa proses pembelian. Kami akan menghubungi anda jika terdapat sebarang perubahan dalam kos penghantaran.

iii. Status Penghantaran & Nombor Penjejakan

Apabila produk telah dihantar, kami akan mengemukakan nombor penjejakan bagi membolehkan anda memantau status penghantaran. Sila rujuk kepada laman web syarikat kurier yang berkenaan untuk maklumat lanjut.

2. Dasar Pengembalian

i. Barangan Rosak dan Tidak Lengkap

Sekiranya anda menerima barangan yang rosak atau tidak lengkap, sila maklumkan kepada kami dalam masa 7 hari selepas penerimaan. Kami akan menguruskan penggantian atau membaikpulih barangan tersebut tanpa kos tambahan.

ii. Tukaran Barangan & Pembayaran Balik

Penukaran barang boleh dilakukan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan dengan syarat barangan masih dalam keadaan baik, belum digunakan, dan mematuhi garis panduan pengembalian produk yang dinyatakan dalam terma dan syarat kami.

3. Dasar Bayaran Balik

i. Kelayakan Bayaran Balik

Anda layak untuk memohon bayaran balik jika anda memenuhi syarat garis panduan pengembalian dan tukaran yang terdapat dalam terma dan syarat kami.

ii. Proses Bayaran Balik

Bagi memohon bayaran balik, sila hubungi pihak kami melalui emel atau talian khidmat pelanggan yang disediakan. Sertakan maklumat pembelian (“order ID”) dan sebab permohonan bayaran balik.

iii. Tempoh Bayaran Balik

Bayaran balik akan diproses dalam tempoh 14 hari bekerja selepas penerimaan produk yang dikembalikan, tertakluk kepada syarat dan keadaan kami. Proses bayaran balik akan menggunakan saluran yang sama dengan pembayaran asal, kecuali jika dinyatakan sebaliknya.

Sila pastikan anda membaca dengan teliti dan memahami terma dan syarat yang berkaitan dengan dasar penghantaran, pengembalian, dan bayaran balik sebelum membuat pembelian. Kami berhak mengubahsuai dasar ini tanpa notis terlebih dahulu.