Shopping Cart

No products in the cart.

1. Pendahuluan

Kami menghargai privasi anda dan komited dalam melindungi maklumat peribadi anda. Dasar Privasi ini bertujuan untuk memberi penjelasan yang jelas dan mudah difahami mengenai bagaimana kami mengumpul, menggunakan, mendedahkan, memindahkan, dan menjaga data peribadi anda.

2. Pengumpulan Data Peribadi

2.1 Apabila anda melawat laman web kami, kami mungkin mengumpul jenis data berikut:

a. Maklumat pengenalan seperti nama, nombor telefon, dan alamat e-mel.
b. Data teknikal seperti alamat protokol internet (IP) anda, rekod log masuk, dan sebagainya.
c. Maklumat mengenai tabiat dan keutamaan penggunaan anda.

2.2 Penggunaan kuki

Kami menggunakan kuki di laman web kami untuk meningkatkan pengalaman pengguna, mengingati pilihan dan tetapan anda, serta mengumpul maklumat analitik. Anda boleh mengawal penggunaan kuki melalui tetapan pelayar anda.

3. Penggunaan Data Peribadi

Kami menggunakan data peribadi yang dikumpul untuk tujuan-tujuan berikut:

a. Menyediakan produk dan perkhidmatan yang anda minta.
b. Menyokong pemprosesan urus niaga dengan pelanggan.
c. Melakukan analisis yang diperlukan untuk meningkatkan produk dan perkhidmatan kami.
d. Berkomunikasi dengan anda melalui e-mel, notifikasi, atau media sosial.

4. Pendedahan dan Pemindahan Data Peribadi

4.1 Kami tidak akan menjual, menyewakan, atau mengagihkan data peribadi anda kepada pihak ketiga tanpa kebenaran anda, kecuali:

a. Kepada syarikat dalam kumpulan syarikat kami.
b. Di bawah permintaan atau arahan undang-undang, mahkamah, atau agensi kerajaan.

5. Perlindungan Data Peribadi

Kami mengambil langkah-langkah munasabah untuk melindungi data peribadi anda daripada kehilangan, penggunaan yang tidak sah, akses yang tidak dibenarkan, pendedahan, pengubahan, atau pemusnahan.

6. Hak Anda

6.1 Anda berhak untuk meminta akses kepada data peribadi anda, meminta pembetulan, penghapusan, atau menghadkan pemprosesan data peribadi anda.

7. Pengubahsuaian Dasar Privasi

Kami berhak mengubahsuai Dasar Privasi ini. Sebarang perubahan akan diberitahu melalui laman web kami.

8. Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau bantahan mengenai Dasar Privasi ini, sila hubungi kami melalui alamat e-mel yang disediakan di laman web kami.